پزشک اورولوژ

جولای 4, 2016
سیستوسکوپی

سیستوسکوپی

سیستوسکوپی سیستوسکوپی یک روش پزشکی میباشد که برای معاینه داخلی مجرا، مثانه و سوراخهای حالب به کار برده می شود. توسط وسیله ای که با آن […]