والدین کودکان

دسامبر 8, 2016
Enuresis19

شب‌ادراری

شب‌ادراری یا شب‌میزی زمانی گفته می شود که ، شخص به طور غیرارادی در هنگام خواب ادرار می‌کند در صورتی که در سنی که معمولاً هم […]