جراحی واریکوسل

ژوئن 25, 2016

واریکوسل

واریکوسل چیست؟ به اتساع یا گشاد شدن وریدها (سیاهرگهای) بند بیضه واریکوسل می گویند. بند بیضه از قسمت فوقانی این ارگان به سمت کانال مغبنی امتداد […]