تومور کلیه

جولای 4, 2016
سرطان کلیه

سرطان کلیه

کلیه چیست؟ کلیه ها یک جفت اندام میباشند که در دو سمت ستون مهره ها در قسمت پشت شکم جای گرفته اند. هر کلیه به اندازه […]