بی اختیاری ادراری

ژوئن 25, 2016

بی اختیاری ادراری

بی اختیاری ادراری       بی اختیاری ادراری و یا فقدان کنترل مثانه یک بیماری یا مشکل شایع می باشد بی‌اختیاری ادرار به خروج غیرارادی […]